Privacy Statement

Jouw privacy bij Vitamine Voor Thuis

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 8 november 2023.

Flexivers B.V., gevestigd in Hardinxveld-Giessendam, Houtschelf 22, 3371KB, (hierna: “Flexivers”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website Vitaminevoorthuis, de gebruikers van de website en van haar klanten die via de website een bestelling plaatsen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze website(s) en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid:

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een website  wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website(s)  bevatten of waarvan een link op onze website(s) staat.

    Gegevens die wij verzamelen:

Flexivers biedt de mogelijkheid om groenten en fruit te bestellen en deze bij jezelf of op een ander adres te laten bezorgen. In het kader van onze 'one-stop shop dienstverlening' kunnen wij jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

    Gegevens die door jou worden verstrekt:


Flexivers verzamelt je bestelgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), Je e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer je dat invult op een website  door je in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij je contactinformatie verzamelen als je deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten, of de vraag over een artikel wat we (nog) niet aanbieden op de website.


    Gegevens die wij automatisch verzamelen:

 

Flexivers verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze website(s), en eventueel andere websites die vanaf onze website(s) toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze Website(s).
Het is niet de bedoeling van Flexivers om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je er toch van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@pictomaster.nl, zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Flexivers gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Flexivers gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

    Wat doen we verder met jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

    Acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw bestelling:
Jouw gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: online betaaldienstverleners zoals WorldPay, IDEAL of PayPal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; en het verlenen van klantenservice.

    Fraude:
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.


    Verbetering van onze Klantenservice:
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Je helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze klantenservice.

Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Flexivers samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. Flexivers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

    Openbaarmaking aan derden

Flexivers zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdiensten die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.


    Beveiliging:

Flexivers gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met onze klantenservice of mail naar info@flexivers.nl.

    Jouw rechten (inzage, correctie en verzet):

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flexivers, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pictomaster.nl.

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Flexivers wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

    Wijzigingen en vragen:

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Dit kan via de Website (klik hiervoor op de link 'Contact').
Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@flexivers.nl of per brief naar Houtschelf 22, 3371KB Hardinxveld-Giessendam.